OSW MARINA » Kurs na patent żeglarza jachtowego

Kurs dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności

Uprawnienia żeglarza jachtowego300px-Wz_patent_jsm_2013_a

Wody śródlądowe – prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń co do pory dnia oraz parametrów jachtu
Wody morskie – prowadzenie jachtów żaglowych do 12 m długości kadłuba w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej (brak możliwości prowadzenia jachtu nocą).
W ramach szkolenia zapewniamy:
– wykłady teoretyczne z wykorzystaniem rzutnika, tablicy, przyborów nawigacyjnych, literatury i materiałów pomocniczych
– zajęcia praktyczne na jachcie, w ramach szkolenia realizowany jest również rejs uwzględniający jeden weekend pływania na jeziorze Solińskim
– opiekę doświadczonych instruktorów i opiekuna kursu
– materiały edukacyjne pomocne w nauce
– wsparcie w kontynuacji uprawiania żeglarstwa po uzyskaniu patentu (rejsy, warsztaty, udział w regatach)

Cena kursu – 1200 zł

Koszty dodatkowe wg. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki (płatne w dniu egzaminu):

– przystąpienie do egzaminu na patent żeglarza jachtowego zł: 250/125*
– wydanie patentu żeglarza jachtowego zł: 50/25*

*Zniżka 50% dla osób uczących się, do 26 roku życia.

Wymagania do uzyskania patentu żeglarza jachtowego

– ukończone 14 lat przed dniem przystąpienia do egzaminu
– zdanie egzaminu z oceną pozytywną na patent żeglarza jachtowego

Wiedza teoretyczna

 1. Przepisy

– przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

– prawo drogi,
– sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
– sygnały wzywania pomocy,
– znaki żeglugowe,
– wypadki i awarie – zasady postępowania,

– podstawowe wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe,
– etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

 1. Budowa i obsługa jachtu

– nazewnictwo części składowych jachtu śródlądowego,
– zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.

 1. Teoria żeglowania

– wiatr rzeczywisty i pozorny,
– kursy jachtu względem wiatru,
– siły działające na jacht,
– zawietrzność i nawietrzność,
– współpraca żagli,
– działanie steru,
– stateczność jachtu.

 1. Locja

– oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
– żegluga na rzece,
– informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz,
– wiadomości o:

– oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
– księgach locji,
– spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
– mapach morskich.

 1. Ratownictwo

– środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
– informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
– ratownictwo brzegowe,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,
– żegluga w niebezpiecznych warunkach.

 1. Teoria manewrowania

– zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
– umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

 1. Meteorologia

– wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
– znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
– niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
– znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
– umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

 1. Zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE:

 1. Eksploatacja jachtu śródlądowego: taklowanie jachtu, klar jachtu, obsługa żagli, osprzętu i urządzeń na jachcie, zasady cumowania itp.
 2. Prace bosmańskie– umiejętność wiązania węzłów żeglarskich, podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
 3. Umiejętność wykonania manewrów jachtem
 4. manewry podstawowe:

– zwrot przez sztag,
– zwrot przez rufę,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burtą”.

 1. manewry dodatkowe:

– stawanie w dryf,
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy.

 1. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

 

Materiały szkoleniowe: