OSW MARINA » Licencja na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających

kursy_42Licencja na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających

OPIS

Każda osoba chcąca holować za łodzią motorową narciarza wodnego lub sprzęt pływający („banan”, koło, knee-board lub jakikolwiek inny sprzęt, na którym będą się znajdowali ludzie) musi posiadać odpowiednią licencję. W czasie jednodniowego intensywnego szkolenia teoretyczno-praktycznego można przyswoić wiedzę niezbędną do bezpiecznego uprawiania tego typu zabawy na wodzie. Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.

TRYB SZKOLENIA

Teoria i praktyka (oraz egzamin) podczas intensywnego kursu.

CENA

•    Cena: 300,– zł/os.

Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, konsultacje w instruktorem, materiały szkoleniowe, skrypt z przykładowymi testami.

EGZAMIN

DODATKOWE OPŁATY:
Koszt egzaminu i patentu: 300,- zł/os. (dorośli), 150,- zł/os. (młodzież ucząca się do 26 roku życia).
Uprawnienia wynikające z posiadania patentu:
1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego.
2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających, służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego.

licencja_holowanie

Dla grup liczących co najmniej sześć osób chętnie zorganizujemy szkolenie w innym, uzgodnionym terminie i miejscu. Szczegóły można ustalić, kontaktując się z biurem lub umówić się na rozmowę z naszym przedstawicielem, który chętnie Państwa odwiedzi i przedstawi ofertę dopasowaną do Waszych potrzeb!

Dodatkowe informacje:

Oskar Przyszlak (opiekun kursów)
Tel: +48 506 191 233

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – zapytaj nas:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Temat

Treść wiadomości

(WYMAGANE) Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)

(WYMAGANE) Tak, zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności. Zobacz politykę prywatności.